Ski servis UROŠ SMUČA
UŠport d.o.o.
Kalce 17b
1370 Logatec

Lokacija servisa:

Tržaška cesta 87 b

1370 Logatec

 

Tel: 031 210 211
El. pošta: uros.smuca@gmail.com

Urnik: 9:00 – 11:00 16:00 – 19:00